שיפוץ בית פרטי במרכז

בפרוייקט זה הצטרפתי ללקוחותיי לבדיקת הבית לפני הרכישה. במבט ראשון הבית נראה חשוך ומחניק. החלונות הקטנים לא עמדו ביחס ראוי לגודל הבית. התקרה המונמכת במרכזו הוסיפה גם היא לתחושת הכבדות והמחנק. הצבעים השולטים היו כהים, הן ברצפה והן במטבח.

אך מבעד לכל אלה זיהיתי את הפוטנציאל הגדול ברכישת הבית.

לקוחותיי קיבלו את עצתי, והמסע הגדול החל.

לראש העמוד